kozonga (retour) 

Esika ya Masoló


Bandeko Batangi, awa bokoki kotanga masoló oyo bandeko mosusu bakomi.
Na liste oyo ezali na se awa, bokoki nyata na esika ya mokomi (auteur) po na kotanga lisolo na ye...


   

Matanga ya Yaël (Mayombe 82)

Kana ya masta (Mayombe 82)

Alingi kosalisa ba ndeko te (Petiat)

Pona nzela ya poto bondeko ekufi
1, 2, 3 (Afonso Pululo "Alpha")

Ki Kamarade ya mboka mondele 1, 2 (B. Mayo)

Leki ya Mwasi 1, 2, 3, 4 (Diyo)

Tokeba na baninga mosusu (Pwati Legrand)

Mwasi bongisa libala na yo, kobebisa te! (Pwati Legrand)