kozonga (retour) 

ALINGÍ KOSALISA BA NDEKO TE
Petiat (Vechta)


Lisoló oyo etindami na ndeko Petiat, afandi na mboka Vechta


   

Ndeko moko tofandi na ye awa, aya poto kala na 1992 banda aya asalaka ,kasi ata pona kotinda 50£ atinda kate , na yebi bandeko na ye mitano bakufa, matanga asala te. maman awuti kobela kisi ya pamba atinda te, soki abengi kin kaka naza na makabo ebele banyongo ebele ya kofuta,tango ekosila nde nakokanisa bino.
kasi awa mikolo nyoso bisengo na bisengo.